Kościół pw. św. Józefa i zespół klasztorny poreformacki — barokowy, wybudowany w latach 1679-89. Kościół św. Józefa przebudowano w latach 1809-23, w podziemnej krypcie można oglądać trumnę z dobrze zachowanymi zwłokami zmarłej w 1698 r. Teresy Morsztynówny. Od strony południowej zachowały się budynki dawnego klasztoru przekształcanego w XIX-XX w., od strony zachodniej znajduje się dziedziniec otoczony murem z kapliczkami — Stacjami Męki Pańskiej z II poł. XVIII w.