Rejs statkiem po Wi¶le - do dyspozycji dwa statki jednego armatora. Statek Maria i Bena - stylizowany na łódz Wikingów.
Płyn±c statkiem po Wi¶le widać panoramę miasta. Przede wszystkim możemy podziwiać obrazy, których nie zobaczymy z żadnego innego miejsca. Kapitan statku jako dodatkow± atrakcję, pod swoim nadzorem, pozwala ogl±dn±ć pomieszczenie w którym kieruje się statkiem. Niektórzy też mog± spróbować posterować wielkim kołem.