Rynek — główny plac starego miasta — znajduje się w centrum wzgórza. Kształtem zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 120 x 100 m. Od naroży wychodzą cztery główne ulice. Opatowska, Sokolnickiego, Zamkowa, Mariacka. W szesnastym wieku wokół rynku biegły podcienia, dziś zachowane jedynie w dwóch kamienicach (Oleśnickich i “Pod Ciżemką”). Na środku stoi ratusz z czternastego wieku, przed którym od wschodu umieszczona jest figura Matki Boskiej z 1776 roku i zadaszona studnia odtworzona w trakcie remontu nawierzchni placu. Spośród 30 kamienic otaczających rynek większość w swoich murach kryje struktury kamienic średniowiecznych. Późniejsze ich przebudowy oraz prace rewaloryzacyjne nadały im obecny charakter.